Powermeter je relatívne drahé zariadenie – zvlášť s ohľadom na to, že je to „len“ ďalší kus príslušenstva na vašom bicykli, ktoré váš výkon priamo neovplyvní. Dokonca, spolu s počítačom pridajú niekoľko „zbytočných“ gramov navyše.

Prečo investovať do powermetra?

Ak nad meračom výkonu uvažujete, pravdepodobne už aktívne trénujete a je viac než pravdepodobné, že pri tréningu používate merač tepu. Najväčší rozdiel oproti meraču tepu je, že merač výkonu meria objektívnu veličinu – výkon prenášaný na kľuky, zatiaľ čo tepová frekvencia je len odpoveďou organizmu na podávaný výkon.

Dobrým príkladom sú krátke intervaly, kedy je TF na kontrolu tréningu prakticky nepoužiteľná, pretože odpoveď organizmu na podávaný výkon trvá dlhšie než samotný interval. Najlepšie je to vidieť na grafe výkonu a TF.

Výkon (W) vs. tepová frekvencia (bpm)

Na obrázku je graf prvého bloku intervalového tréningu, kde sa strieda 12 opakovaní 40-sekundových úsekov s priemerným výkonom cca. 420W a 20-sekundových úsekov oddychu (AP < 200W).
Už na prvý pohľad si môžete všimnúť, že špičky TF sú posunuté mimo úseky, kedy je podávaný výkon. A paradoxne najnižšia TF sa objavuje počas intervalu, cca. v jeho prvej tretine.

Z uvedeného je jasne vidieť, že TF, resp. reakcia organizmu na záťaž je oneskorená a takýto tréning by podľa TF nebolo možné kontrolovať. Rovnako dôležitý je však aj fakt, že priemerná tepová frekvencia na opakovanie každým ďalším opakovaním narastá. To znamená, že udržať rovnaký výkon v jednotlivých opakovaniach je pre telo postupom času náročnejšie. Pokiaľ by sme sa v tréningu riadili TF, graf by vyzeral trochu inak: TF by bola v jednotlivých opakovaniach konštantná, ale reálny výkon by každým opakovaním klesal.

Výkon a spotreba energie

Meranie výkonu sa však uplatní aj v iných oblastiach – jednou z najdôležitejších je meranie reálnej práce. Vďaka tomu potom vieme presnejšie vypočítať, koľko energie je potrebné prijať na pokrytie deficitu, resp. koľko energie sme pri tréningu spálili.

Výkon a únava

Ďalšou oblasťou, kde sa uplatní meranie výkonu je následná regenerácia po výkone. Z nameraného výkonu vieme presnejšie určiť dopad na náš organizmus (za predpokadu, že máme správne stanovené zóny) a vďaka tomu môžeme dopriať organizmu toľko odpočinku, koľko potrebuje.

Testovanie výkonnosti a určenie tréningových zón

Vďaka powermetru je možné otestovať svoju aktuálnu výkonnosť a nastaviť si tak tréningové zóny. FTP test si môžete urobiť každých 5-6 týždňov, trénovať vďaka tomu efektívnejšie, a dosahovať svoje ciele rýchlejšie.

V článku o tom, ako si otestovať FTP sa dozviete viac informácií o FTP, jeho testovaní a optimalizácii výkonu počas testu.